Het internetgebruik onder ouderen is de laatste jaren fors toegenomen. Om beter inzicht te krijgen in de digitale behoeftes van huurders, heeft Woonzorg Nederland in augustus een onderzoek uitgevoerd. In totaal beantwoordden 427 huurders vragen over de digitalisering en de (online) dienstverlening van Woonzorg Nederland. In vervolg op dit onderzoek is op 31 augustus een groepsdiscussie met 25 huurders georganiseerd.

Behoefte digitalisering en online dienstverlening

Huurders van Woonzorg Nederland maken steeds meer gebruik van internet. Ruim de helft van de huurders wil via de website zaken regelen met Woonzorg Nederland. Het is flexibel en het kan op ieder moment van de dag. Bovendien is het handig voor eventuele mantelzorgers. Zij kunnen meekijken en ook dingen online regelen. Huurders geven aan dat ze online zaken willen inzien, regelen en kunnen wijzigen. Dit kan algemene informatie over het complex zijn, maar ook reparatieverzoeken, online post, specificatie van de servicekosten en een onderhoudsplanning. Een goede aanvulling hierop is om de voortgang online te kunnen volgen.

Contact bewonersconsulent belangrijk

Het contact tussen huurders en Woonzorg Nederland verloopt via de bewonersconsulent. Dit vinden veel huurders belangrijk. Vooral het persoonlijke contact, de betrokkenheid en het vertrouwde gezicht worden gewaardeerd. Een groot deel van de huurders geeft aan dat online dienstverlening de bewonersconsulent niet kan vervangen. Tijdens een persoonlijk gesprek is het gemakkelijker om zaken uit te leggen of duidelijk te maken.
Kort samengevat

  • Online dienstverlening is een extra vorm van dienstverlening. Het is een aanvulling op het bestaande contact met de bewonersconsulent.
  • Huurders hebben behoefte aan een online omgeving waarin ze zaken kunnen regelen, wijzigen en inzien. Hiernaast is het online volgen van de voortgang een goede aanvulling.
  • Online dienstverlening kan het persoonlijk contact met de bewonersconsulent niet vervangen.
  • Privacy en veiligheid van de huurdersgegevens moeten ook online beschermd zijn.
  • Contact en terugkoppeling op vragen blijven zeer belangrijk in het contact tussen huurders en Woonzorg Nederland.

Wij danken iedereen die aan het onderzoek en de groepsdiscussie heeft meegedaan voor hun waardevolle input! De resultaten worden momenteel door Woonzorg Nederland gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en uit te breiden. De aanvullende online dienstverlening wordt pas medio 2019 verwacht.